gravitáció

semmi sem marad
odafent. a föld nagyobb
erő az égnél.

nem maradhat fent
semmi. a föld hatalma
nagyobb az égnél.