ecce homo

az igazságát
kereste, a gazságát
lelte. túlélte.