Ezt csak úgy (Lánclevél)

Békét és nyugalmat óhajt Magyarország lakossága!

Ezért Nem engedhetünk tovább Orbán Viktor zsarolásának, uszításának!

Nyílt levél dr.Sólyom László úrnak, a Magyar Köztársaság Elnökének és dr. Orbán Viktor úrnak, a FIDESZ-MPSZ Elnökének, valamint a FIDESZ-KDNP frakciószövetség elnökének, és egyúttal dr. Bihari Mihály úrnak, az Alkotmánybíróság Elnökének!

Mi, haza és békeszerető – vélhetően többségben lévő – magyar állampolgárok felhívással fordulunk Önökhöz. Szöges ellentétben a Köztársasági Elnök úr és pártelnök úr véleményével, mi nem tudjuk elfogadni, hogy a közösségi véleménynyilvánítás egyedüli módja, az Önök által elfogadott és támogatott utcai megmozdulások, mert ebben a helyzetben ez nem tekinthető a véleménynyilvánítás kizárólagos lehetőségének.
Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy alkotmányos alapjogokat mellőzően zsarolják a parlamenti képviselőket és a magyar választópolgárokat.

Az ultimátum nyílt fenyegetés!

A képviselőket a magyar állampolgárok demokratikusan, törvényesen választották meg. Többségi szavazatuk révén került sor a legitim kormányfő, a miniszterelnök megválasztására, kormányprogramjának elfogadására.
Ezért
felszólítjuk Orbán Viktort, a nagyobbik ellenzéki párt elnökét, hogy hagyjon fel a kormány legitimitásának megkérdőjelezésével, továbbá azonnal kérjen bocsánatot az ország békeszerető többségétől, és hagyjon fel az utcai politizálással, a nyílt uszítással!

Ennek elmulasztásával, Önök nem a jelenlegi helyzet megoldását segítik elő, hanem csak szítják a feszültséget. Tevékenységükkel, alkotmányos megoldásokat kikerülő hitegetéseikkel értelmetlen lázadásra, és beláthatatlan következményekkel járó cselekedetekre buzdítják az embereket.

Ezért azok viselik a büntetőjogi felelősségét, akik a lázadás szításával kimerítik a BTK §140 paragrafusának idevonatkozó pontjait!

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmüket arra a tényre, hogy jelenleg Magyarországon demokratikusan választott, alkotmányos rend szerint működő kormányzás van. Ennek erőszakos megdöntése, merénylet és a szavakba öltöztetett demokrácia elleni puccs, mely beláthatatlan következményekkel jár. Veszélyeztetik országunk kultúráját, nemzeti azonosságát, Európai tagságát és fejlődését.
Felszólítjuk a Magyar Köztársaság elnökét, hogy haladéktalanul határolódjon el Orbán Viktor úr világosan kirajzolódó személyes uralmi ambícióitól, továbbá, hogy bárki megzsarolja a hazánkat. Ez tűrhetetlen és elfogadhatatlan!
Ezért a Köztársasági elnök haladéktalanul
intézzen felhívást a lakossághoz, – az összes média csatornán legalább 72 órán keresztül minden órában – hogy mindenki őrizze meg a nyugalmát, a demokratikus intézményeinket és alkotmányos rendünket.

Felhívjuk az ország lakóinak a figyelmét arra, hogy a jogász végzettségű Fidesz pártelnök, és az alkotmányjogász Köztársasági Elnök az utóbbi hetekben következetesen kivonják magukat az Alkotmányban rögzítettek alól, és így a felbíztatás bűncselekményét is elkövetik.

Kiváltképp nehezen elfogadhatók a megnyilvánulásaik, mivel ők maguk is cselekvően közreműködtek a rendszerváltás utáni alkotmánymódosításnál az ellenzéki kerek-asztal résztvevőiként.
Emlékeztetünk a köztársasági elnök megválasztását övező szavazás titkosságának, alkotmányossági rendjének a megsértésére!

Sem Orbán Viktornak, sem a Köztársaság elnökének, vagy bárkinek nincs, nem lehet felhatalmazása ahhoz, hogy ultimátumot adjon a Kormánynak, vagy a társadalomnak – hogy ilyen módon felülírja az alkotmányt.

Elfogadhatatlan, hogy gazdasági nehézségek miatt összeuszítsák a lakosságot és polgárháború közeli helyzetet teremtsenek.

Nyilvánvalóan

Magyarország lakossága békét és nyugalmat óhajt azonnali hatállyal !

Elvárásunk most nem tűr halasztást!

Most valóban az országunk és polgárainak léte és nyugalma a tét.

Igényt tarunk arra, hogy az Alkotmánybíróság mielőbb tegye közzé a kialakult helyzettel kapcsolatban az egyértelmű jogi állásfoglalását!

Klubrádió Fórum Közösség

(Ezt most egy valódi lánclevél, ha meghátrálsz a tovább küldéstől, akkor késöbb ne panaszkodj:)