Currently browsing

Page 2

teatime

ébred a tea bennem, lassú kortyokkal nyílik a tudat.

reggel

vállakba maró szürke ég könnyeitől súlyos ébredés

lehetőség

reggelek. mindig meglep a lehetőség az ébredésre.

ígéret

falra rajzolja a tavasz ígéretét árnyak játéka

kontraszt

színes álmok közt cipeled szürkeséged árnyalatait

elmosódások

égből szemetel valami eső vagy hó; bizonytalan még.

fekély e kéj

cső a torokban gyomorba vágó élmény gyógyító szándék

kontúrok

fák kontúrjai sötétlenek. a szürke ég véste őket.