öltészet napja

alvó szavak a jéghideg homokban.

rakosgatom a szót.
néha vers szerűség
sorsszerűsödik,
néha meddő szóhalom.
égve hagytad a folyosón
a villanyt, s lám, csak
a homályt tapogatom.