Currently browsing

február 2019

úton

egyet előre, egyet vissza tétován – nincs cél. csak az út.

isa por…

lebegő fényben porszemek cikáznak két végtelen pont közt

fölismerés

lám, végességünk tudata végtelen sok távlatot nyit meg…

pár(i)ák

1. tetők páráit szárítja a felkelő Nap. vibrál a lég.

csönd

csönd csapja csöpög komótosan, szomjat olt a zajos világ.

muszáj írás

félresöpört gondolatok izgága moraja zúg a fejemben. tehetetlen vagyok.

wabi-sabi

semmi sem örök, semmi sem befejezett és tökéletes.