bambulás

tó kásás jegén
fa árnyának óvatos
lépteit nézem.