hangzavar

hangunk elér-e
az égig, vagy csak saját
poklunk visszhangzik?