klímaváltozás

csalóka napfény
izzik a temetők friss
művirágain…