ősz

susogását a
levélnek zizzenése
váltja – avarkész.