puzzle

a napfény puzzle-t
rakosgat falevelek
árnyékaiból