utazás

semmit tevésem
nem semmittevés, hanem
alámerülés

önmagamba.