barátság

tanúja voltam
a barátságnak, tovább
tartott két sörnél.