hangorgia

madárdal írja
felül az est csöndjét a
süket világnak.