fagy

veszett fagy lehellt
az orromra jégcsapot –
hidegen hagyott.

a fagy jégcsapot
lehellt az orromra – tán
a tél fintora.