idő

rohan az idő,
néha vánszorog, néha
meg mozdulatlan,

néha szétfolyik,
néha besűrűsödik.
máskor kapszula.