hálót vet…

esteledik már
sötét hálót vet az éj
a teliholdra