samsara, a film

tömény imagináció, képzettárítások végtelen
tárháza, szellemi körutazás, meditatív
hurrikán-élmény, kontraszt-spiritualizmus…

samsara

szöveg nélküli beszédfolyam, monologizálás
és párbeszéd különös szövevénye, pszichedelikus
zenei betétekkel súlyosbított gondolatmassza.

minden változik, csak egyetlen álladó a világban: maga a
változás. samsara – létforgatag, az örök körforgás.
születés – élet – elmúlás – halál – születés – élet…

a film fölemel égi magasságokba, és lehúz a mocsárba,
megmutatja a világ szépségeit és a világ mocskait,
mélységen elgondolkodtató, pofán csapó, tettre ingerlő.

minden képkocka egy problémafelvetés, kérdés-kényszerek
garmada, melyekre válaszokat majd nekem/neked kell
(mert muszáj!) adni. nem holnap(után). most. azonnal.