idő és energia

egy délutáni előadás
teljesen más idő-
és energiabeosztást
kíván, mint az esti.