Конфликт – Gyufák háborúja

Amikor Prométheusz ellopta a tüzet az Istenektől és az embereknek adta, nem sejtette, hogy a mindent elemésztő tűz az Istenek és az emberek gyehennája lészen. Amikor a gyufák háborúba indultak,
“… a nagy egyetem


Megszünt forogni egy pillantatig.


Mély csend lön, mint szokott a vész előtt.


A vész kitört. Vérfagylaló keze


Emberfejekkel lapdázott az égre,


Emberszivekben dúltak lábai.


Lélekzetétől meghervadt az élet,


A szellemek világa kialutt,


S az elsötétült égnek arcain


Vad fénnyel a villámok rajzolák le


Az ellenséges istenek haragját.


És folyton-folyvást ordított a vész,


Mint egy veszetté bőszült szörnyeteg.


Amerre járt, irtóztató nyomában


Szétszaggatott népeknek átkai


Sohajtanak fel csonthalmok közől;


És a nyomor gyámoltalan fejét


Elhamvadt várasokra fekteti.”


Ahogy azt nagy költőnk meg is örökítette Előszavában. Pontos, szabatos leírása a világégésnek.

Másutt egy tudós elemző fejetlen, begyulladt elmék vadhajtásának tulajdonítja az esetet. Véleménye szerint a gyufák hajlamosak fejüket vesztve begyulladni. Ilyenkor a káoszelmélet várakozásait is felülmúlva alulmúlják magukat, s addig égnek, míg elégnek.

Egy játékos kedvű pszichológus szerint másról van szó. A Kísérletről, ami annyira megindította, nemcsak a gyufák képzeletét, hanem a filmesekét is, hogy celuloidba is égették a témát.

Sokak szerint ez az egész háborúsdi Irinyi János műve, mások szerint Isten büntetése, aki az Istenek helyébe állt egyszemélyűleg. Mások szerint nekünk nem kellene játszanunk a tűzzel, de hol van már az égi lámpagyújtogató! Utoljára talán a kis gyufaárus lány randizott vele holdvilágos éjszakán (ugye, Bóvica?).Mindenesetre a tűz pusztít, emészt, néha felgyúl a fény (a remény ritkábban), de alapvetően elég nagy a sötétség. Abban viszont mindenki egyetért, amit Brecht mester zsolozsmázik már egy jó ideje: ” A háborúnak sosem lesz vége. A háborúnak sosem lesz vége. A háborúnak sosem lesz vége. A háborúnak sosem lesz vége. A háborúnak sosem lesz vége. A háborúnak sosem lesz vége. A háborúnak sosem lesz vége. A háborúnak sosem lesz vége. A háborúnak sosem lesz vége. A háborúnak sosem lesz vége. A háborúnak sosem lesz vége. A háborúnak sosem lesz vége. A háborúnak sosem lesz vége. ..”