Kirityálé

Túl(ontúl) a Logosz-hegyen meg a Négyszögletű kerek erdőn (is)

Nem tom, mit jelent a dömdödöm – mondta Tom-tom,
de ha a szócséplő-hadaró masina a maximumon
pöfékeli az elburjánzó szóáradat konokon monoton
hadát, nemes egyszerűséggel csak azt mondhatom:
kirityálé.


Kirittyentett magamon a kalapom csálé,
alatta hajamon fukszos pomádé,
mely nem grease, se travoltádé,
gyere, Dömdödöm, ne légy málé!

Jééé, csupa lé, dé, dé, lé végződés,
Dömdödöm, te meg csak dömdödöm,
valljuk be, nem túl elmés szófacsarás,
de hol itt a rím, a szóvégi egyezés(avagy csavarás)!

No, mindegy is, a pipámat megtömöm,
remélem, jól szelel, ám Dömdödöm elszelel,
én utána kiáltok: hé, Dömdödöm, köszönöm
a kellemes beszélgetést!, és én is el;

Indulok tova, vár a csodapalota, ahol
a Logosz az úr, a mindenttudó nagyúr,
ki előtt a szó mismásoló meglakol,
ha szájából a szó vadul elszabadul.

Logosz nagyúr


Logosz, a szóteremtő, szájából a teremtő szó
villámként tör elő, s dörgedelmesen,
pedig ő maga nem rettentő, csak jó,
embert még nem evett sohasem.

A félsz ezért nem is zörög bennem,
csak a nagy akarás, meg a tudás utáni vágy –
ezért is sikerült mosolyogva bemennem,
s mit látok: egy nagy teremben középen ágy,

rajta és körülötte könyv temérdek, meg szótár,
meg egy Buzgalmány, ki szótáraz szorgosan,
a nagyúr segéde ő, egy pöttöm irodalmár,
ki a teremtett szó jelentését pontosan

Buzgalmány


szószedetekbe rendezi, s leírja, mi mit jelent,
vagy akar kifejezni; s ha úgy érzi,
hogy árnyalt a magyarázat, melyet
a szóhoz képzelt, méltósággal elrendeli,

hogy az újszülött vétessék szótárba,
melyet nagy körültekintéssel a Nyelvőr,
ki segédként második a rangsorba',
végez el szépen és nagy műgonddal. “Sir!” –

Nyelvőr


szólítanám meg Logosz nagyúrt legott,
mert kijár neki a szőrös tisztelet, mivel
a Szavak Ura annó lovagi rangot is kapott
egyenesen Szószátyár királytól, kivel

az idők kezdetén alapítottak iskolát,
melynek a Szó a legfőbb profilja,
de nem a mindennapi parolát,
hanem a míves beszédet okítja.

Szóval, ott tartottam, hogy a nagyurat
megszólítottam volna illedelmesen,
szépen, hogy aztán mondókámat
ékes nyelven előadjam, milyen

szó is az a kirityálé, mely a dömdödömre
hajaz, s azért találtam elejteni,
mert megorroltam Dömdödömre,
ki emez egy szót volt hajlandó hajtogatni.

De Logosz nagyúrt nem találtam a teremben,
hol segédei buzgón őrködtek a szók felett,
hát őket szólítottam meg sebtiben,
aminek meg is örültek azonmódfelett.

A kölcsönös bemutatkozást követően
előadtam mondókámat, hogy járulnék
a nagyúr színe elé, mégpediglen
egy igen nagy szóörlődést szeretnék

az ő bölcs segedelmével megoldani.
Ám ekkor a könyvekből áradó molypor
következtében egy hatalmas hapci
tört elő a a garatból. Vendéglátóim ekkor

jó egészséget kívánván hozzám léptek,
s halk szóval tudatták velem, hogy a nagyúr
munkájába merül éppen; péntek
óta szavakat fúr, farag, gyalul

Bábel


étlen-szomjan, immár egy hete
csupaszítja a tornyosuló szó bábelt,
így kétlik, hogy beszélhetek vele,
súgták: a találkára mondjak inkább áment.

Mivel látták nagy szomorúságomat,
azt tanácsolták, menjek szépen haza,
s kukkantsak be mindennap
virtuális hat gigás levelesládámba;

A nagyúr felé majd tolmácsolják kérésemet,
ki, amint ráér, levélben ád nékem
kielégítő, pontos, tömör feleletet,
s úgy lett légyen, ezt írta levelében:

mél


Kedves Tom-tom!

Segédeim elmondták, hogy nálam jártál, és sikertelen. Előadták szóörlődésedet, mely a kirityálé és dömdödöm kifejezések kapcsán merült fel benned.
A 'dömdödöm' maga a költészet, a tömör gyönyör, a gondolat tisztasága és esszenciája, az élet velős tapasztalata és kivonata és véleményezése. Dömdödöm barátod nagy költő, tiszteld ezt benne.
A 'kirityálé' is remek kifejezés. S ha már előbuggyant a kútfőből, tedd magadévá, lényegítsd, s meglátod a tiéd lesz egészen. Csócsálgasd, ízlelgesd, s új árnyalatokat kap, s egyre több értelemet. De vigyázz, el soha ne csépeld, ne használd cafatokra, s meglátod, jó szolgálatot tesz.

p.s.: Ha bármilyen szófordulat álmatlan éjszakákat hozna rád, csak írj, vagy gyere el személyesen, hátha szerencsével jársz, s személyesen is fogadhatlak; elrágódunk némely szavakon, vagy csak bámuljuk a csillagokat hallgatag.

csillagos égbolt


p.ps.: Hozdd magaddal Dömdödöm barátodat is, hármasban élvezetesebb a hallgatás is!

Sir Logosz

(Ezt a mesét Varró Dani se utóda, se őse, se ismerőse jegyezte le, azaz én, BéDéKá identifikciós játékára.)


Olvasd el ezt is!