56 mondat

Forradalom. Forr a dalom, az elmém. Forr a billentyűzet ujjaim alatt. Szabadságharc. Egy nemzet közös akarata. Közös. Közösség. Egység. 50 éve. 50 év elmúlt. Hol a közös akarat? Hol az egység? Talán majd újabb 50 év múlva.

Nekem 56 történelem könyv volt. Nyomtatott lapok ilyen-olyan magyarázata. Sokáig ellenforradalom. Majd forradalom.

Nekem 56 évek óta az Egmont-nyitány és egy mécses, valamint archív felvételek, fényképek. Néha egy-egy megemlékezés a színházban, egy-egy vers.

Nekem 56 nem a mindenkori politikai hatalom ünnepsége. Se jobboldalon, se baloldalon. Nem a széthúzás, nem a kommunistázás, nyilasozás.  Nekem 56 bensőséges megemlékezés.

És ez a bensőséges megemlékezés mindig alkalom arra, hogy rádöbbenjek, magyar vagyok. Alkalom arra, hogy tudatosítsam, magyar vagyok. Alkalom arra, hogy bizonygassam, magyar vagyok. Nevetséges bizonygatni, de mostanában bizonyos körülmények erre késztetnek.

Volt Erdélyből áttelepült kollegám, aki folytonosan azt bizonygatta, hogy ő a magyar, én nem. Az erdélyi a magyar, aki itt él, a nagy hazában, az nem magyar. Szenvedélyesen biznyogattam, én is magyar vagyok. Erről ma már leszoktam, neki már nem bizonygatok. Minek?

Manapság vannak olyan erők, amelyek kisajátították a kokárdát, a nemzeti lobogót, és a magyar jelzőt. Ők a magyarok, én nem vagyok az. Bőszen bizonygatni kezdtem, hogy én is magyar vagyok. A válaszuk lebolsikozás, árokba lövetéssel, és felakasztással való fenyegetés. Ma már nekik sem bizonygatom, hogy magyar vagyok. Minek?

Amikor minden év október 23-án megszólal recsegve-ropogva a bakeliten a Ferencsik János által dirigált Egmont-nyitány, és mécsest gyújtok, és a régi fimfelvételeket nézem, tudom, hogy magyar vagyok. Ehhez a nemzethez tartozok. Ehhez a néphez kötnek gyökereim. Ehhez a földhöz ízesülök. Ennek a nemzetnek a nyelvén értek, és értetem meg magam. Ennek az országnak a költői kötnek láthatatlan energiáikkal ehhez a kultúrához. Ezt a kultúrát igyekszem erőmhöz, tehetségemhez mérten magam is közvetíteni.

Csendben. Türelemmel. Békével. De elszántan. Ez az én mai forradalmam. Egyszer tán kiforr. Vagy, ha nem, akkor majd mások befejezik. Mert így megy ez. Mindenki hozzáteszi a maga kis forradalmát. Így lesz egységes. Így lesz egész. Így lesz igaz.

Kelt: 2006. október 23-án, 19:56 órakor