Újabb levél Dávid Ibolyának

Most az erdélyi magyarok írtak a Nagyasszonynak, a “sorsfordítónak”, a nemzet megmentőjének.

Tisztelt Elnök Asszony!

Noha
közvetlenül nem vagyunk részesei, ugyanolyan fokozott izgalommal éljük
át az anyaországi választásokat, akárcsak Önök. Kérjük, fogadja
gratulációnkat, hogy a Magyar Demokrata Fórum, az előrejelzésekkel
ellentétben, ismét parlamenti mandátumhoz jutott.

A mai
országhatáron kívül élő magyarok érzelmileg legalább annyira érintettek
a választások kimenetelében, mint anyaországi testvéreink, hiszen
mindannyiunk számára óriási fontossággal bír jövőnk alakulása. Az
elmúlt kampányidőszak során még inkább életünk részévé váltak a
magyarországi események, mindennapi beszélgetéseink témájává vált az
esélylatolgatás, a bizakodás, hogy Magyarország és a magyar
választópolgárok sorsával egyetemben az egész magyar nemzet sorsa
jobbra fordul.

Innen, Erdélyből, úgy látjuk, hogy ma
Magyarországon is többen vannak azok, akik ténylegesen jobbra akarják
fordítani az ország és a nemzet jövőjét, ezért mindennél fontosabbnak
tekintjük, hogy jobboldali kormány vezesse a következő négy esztendőben
az országot. A kisebbségben élő magyarok – éppen kisebbségi sorsukból
fakadóan – többségükben jobboldali beállítottságúak, fokozottabban
nemzeti érzelműek, így természetes, hogy jobboldali kormányt
szeretnének. Számunkra ez jelent csak garanciát arra, hogy Budapest jó
irányba alakítja minden magyar jövőjét, hogy a magyar nemzet
egyesítésének óhaja ismét kellő hangsúlyt kapjon.

Hisszük, hogy
visszatér nemzetünk életében az a reményteljes, megvalósításokkal teli
időszak, amit az 1998-2002 közötti periódus jelentett: a státustörvény
elfogadása, a Mária Valéria híd megépülése, a Sapientia Tudományegyetem
megalapítása, hogy csak néhányat említsünk meg azok sorából, melyek
számunkra, a határon túli magyarok életében kiemelkedő jelentőséggel
bírtak. Mindezek a nemzeti összefogáson alapuló eredményeink kerültek
veszélybe a baloldali-liberális kormány tevékenysége idején. A
státustörvény tartalmi megcsonkítása, a december 5-i népszavazás
szomorú emléke nehezen gyógyuló sebeket ejtettek rajtunk.

A
választások első fordulójának eredményei alapján a nemzeti kormány
megalakulásának előfeltétele, hogy a jobboldali pártok
felülemelkedjenek az elszenvedett sérelmeiken, és összefogjanak!

Kedves Elnök Asszony!

A
magyar választók felhatalmazása alapján úgy alakult, hogy egy
jobboldali párton, a Magyar Demokrata Fórumon múlhat, lesz-e nemzeti
kormánya az országnak. Bízunk abban, hogy jó kezekben van a nemzet
jövője. Meghatottan gondolunk vissza Antall József miniszterelnök úr
szavaira: “Lélekben, érzésben 15 millió magyar miniszterelnöke kívánok
lenni.”

Szavazni nincs jogunk, de az antalli gondolat felhatalmaz
bennünket, határon kívül élő magyarokat, hogy a Csíksomlyói Szűz Mária
nevében forduljunk Önhöz, kérve: ne határolja el magát egy jobboldali
összefogás gondolatától, ne engedje, hogy a magyar nemzet életében
újabb december 5-ék előfordulhassanak! (forrás: szavazólap)

Várható még a Bélyeggyűjtők Világszövetségének a levele, a Magyarok a Túró Rudiért Egyesület levele, A Fürge Ujjak Szövetségének a levele, A Fura Járások Társaságának a levele, a Nyugdíjas Vasút Társaságok levele, a TESCO Mulatságos Érdekvédelmi Szervezet levele és az Óperenciás Tengeren Túli Magyarok levele.