Kóka János megosztja a néppel a nagy titkot

Kóka János egy nap arra ébredt, hogy furdalja valami. Ott belül, legbelül. A világ legjobb orvosaiért szalajtott, jöttek is a nagy tudású profok, megvizsgálták, konzíliumot tartottak, de csak nem jöttek rá, milyen kór furdalja gazdag megrendelőjüket.

<font size="2">Kóka János egy nap arra ébredt, hogy furdalja
valami. Ott belül, legbelül. A világ legjobb orvosaiért szalajtott,
jöttek is a nagy tudású profok, megvizsgálták, konzíliumot tartottak,
de csak nem jöttek rá, milyen kór furdalja gazdag megrendelőjüket. <br> <br>
Aztán valaki hírét vette, hogy a Városba érkezett egy öreg, szegény
orvos. Kuruzslónak tartották, csöndes volt, visszahúzódó, még orvosi
táskája sem volt. Kóka </font><font size="2">János</font><font size="2"> azonnal szolgát menesztett a kuruzslóért. Az öreg jött is, mindenkit kitessékelt a betegszobából, mjad mélyen Kóka </font><font size="2">János</font><font size="2"> szemébe nézett. Kóka </font><font size="2">János</font><font size="2">
egy darabig állta az öreg tekintetét, de nem sokáig bírta, el is kapta,
mert beléfájdult abba a tekintetbe. Az a tekintet, mintha röntgen lett
volna, Kóka </font><font size="2">János</font><font size="2"> lelkébe nézett, és máris fölfedezte a kórság eredőjét: Kóka </font><font size="2">János</font><font size="2">t a lelkiismerete furdalja oly nagyon. Az öreg nem szólt semmit, csöndesen távozott. A beteg maga jött rá kínzó bajára.<br> <br> Teltek-múltak a napok. Kóka </font><font size="2">János</font><font size="2"> lassan felépült, erőre kapott. Azon nyomban hívatta írnokát, hogy tollba mondjon neki:<br> <br> "Hogyan lehet kitörni a szegénységből?<br>
Négy egyszerű lépést javaslok. Kezdjük az egyénnel. … Legelőször is,
az általános iskola után a gyerek menjen középiskolába, és azt fejezze
be. Használja a számítógépet, mert hamarosan a legtöbb munkahely
digitális lesz. És tanuljon meg néhány száz szót angolul. Ez az első
lépés….<br> A második javaslat is döntően kultúrális természetű. Ez így szól: először házasodj meg, és csak utána vállalj gyereket! …<br>
A harmadik tanács: igyekezz megőrizni a családot! Minenhol azt látjuk,
hogy a kétszülős családban felnövő gyerekek tízszer nagyobb eséllyel
kerülik el a szegénységet, mint a csonka családban élő társaik.<br>
Végül a negyedik: amikor felveszed a fizetésed, ha teheted, először
mindig magadnak fizess! Ez a biztos gyarapodás legbiztosabb újkori
módja. Tedd félre a jövedelmed legalább 10 %-át! Ezt befektetheted,
mások tőkéjével társíthatod, vagy akár vállalkozhatsz is belőle.
Képzeljünk el egy induló kétkeresős családot, amely évente 120 ezer
forintot (azaza havi 10 ezret) tesz félre (ez persze nehéz, de ennyit
egy átlagcsalád havonta bizonyára elkölt mobiltelefonálásra is). Kis
idő után beleszagolnak a pénz világába, és&nbsp; elkezdik azt
vizsgálni, hol kaphatnának több kamatot vagy hozamot érte. Kevéssel
nagyobb tőkéből akár már vállalkozhatnak is. Ha csupán számlán gyűjtik
– évi 6 %-os kamatot feltételezve, mire a gyerek befejezi a
középiskolát, a családnak 4-5 millió forintja lesz a bankban. Amikor
pedig a szülők nyugdíjba mennek, addigra 14-14 millió forintjuk is
összegyűlhet. mindez havi 10 ezer forintból – ezt nyújtja az
álhatatosság és persze a kamatos kamat." <br> <br> Mikor ezeket lediktálta, valami kellemes melegséget és nyugalmat érzett Kóka </font><font size="2">János</font><font size="2">,
és édesanyjára gondolt, hogy milyen büszke lenne az ő kicsi fiára.
Megparancsolta, hogy ezen írást függesszék ki az ország minden
városkapujára, hogy a nép előtt is megnyiljon az út a gazdagodás és a
jólét felé. A nép pedig azóta is imába foglalja Kóka </font><font size="2">János</font><font size="2"> nevét, és boldogan él, míg meg nem…<br> <br> (Az idézőjelben lévő írás egészében a <a href="http://www.rd.com/international/shared/?countryid=hu">Reader’s Digest</a> januári nyomtatott számában található.) </font><br>