A “Mi z’újság?” c. rovat következik:

A nagy újság az, hogy nincs újság. Legalábbis nem akadt meg a tekintetem egyetlen híren sem. Ezzel nincs is semmi baj. Hamvas Béla valahol azt írta, hogy nem hajlandó időt fecsérelni napilapok olvasásával. A mai hír holnapra elévül, semmit sem ér, akkor meg minek. Az újságok oda kerülnek, ahova valók, a szemétbe. Helyette inkább minden reggel megnézi kedvenc gyümölcsösét, hallgatja a madárdalt, és olvas néhány sort épp kedvenc könyvéből. Úgyhogy ma újságmentes nap lesz. Helyette viszont közreadok egy Hamvas Béla idézetet:

Hamvas Béla: Fák

(részletek)

Az ember csak akkor lehet teljes, ha az, akivel együtt van, teljes. Olyan emberrel, aki nem tudja, vagy nem akarja önmaga teljességét, az ember nem tudhatja vagy nem akarhatja önmaga teljességét. Ezért rettenetesen áldatlan olyan másik féllel való együttlét, aki nem sajátmaga. Megakadályozza az embert abban, hogy sajátmaga lehessen. És ez az egzisztenciális fõtörvény sehol sem olyan mélyrõl kötelezõ, mint a nemek között. A nemek viszonyában csak az a tökéletesen megnyugtató, ha az ember találkozik szembejövõ önmagával, elindul egy rejtett világ felé, és a feleúton megtalálja önmagát, mint aki közeledõben van onnan, találkozik és egyesül vele. Az ember csak önmagával egyesül teljesen szabadon, csak önmagának szolgáltatja ki magát teljesen, mert csak önmagától nem fél. Csak annak adja magát az ember teljesen, akitõl nem fél, ezért annak, aki onnan túlról jön, az embernek magának kell lennie. Minden egyéb odaadás részleges. Minden egyes egyesülés alkalmával marad a lényben belül egy rejtett õrség, felfegyverezve kirohanásra és ölelésre készen, tudja, hogy nem szolgáltathatja ki magát maradéktalanul. Van benne félelem, gyengeség, óvatosság, elõvigyázat, tartózkodás, gát, fal, merevség, távolság, szakadék. És ahol félelem, ott gyengeség, ott erõdök és falak épülnek titkon, megkeményedik a sejt, ott elkezd minden üvegesedni és törni, ott van az erõ: a szilárd és az erõs a halálé, a puha és a gyenge az életé, ahogy Lao-ce mondja: a gyenge legyõzi az erõset, a lágy legyõzi a keményet, mindenki tudja a földön, de senki se mer eszerint tenni.