aranyélet

arany az élet, ha arannyal ötvözöd, s nem ócska fémmel.

reggeleim

tizenhét szótag egy reggel, némi tea és cigaretta.

életem

értől érek az óceánig. a kezdet vagyok és a vég.

váza(m)

hervadt virág épp az elmúlásról mereng – végső stádium.

ködök

ködök takarják a nyár fakó foltjait – elmosódó múlt.

álmok

égig érnek az álmok, csak az ébredés lesz zuhanásuk.

ősz

susogását a levélnek zizzenése váltja – avarkész.